Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XXVII istungi eelnõud

Istung toimub 26. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
2. Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri.
3. Munitsipaalomandis oleva maa koormamine reaalservituudiga Endla tn 4d kinnistu kasuks.
4. Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
5. Kohtla-Järve linna kalmisturegistri põhimäärus.
6. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni tööst.
7. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööst.

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu III istungi eelnõud

Istung toimub 9. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.