Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

 


Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu LV istungi eelnõu

Erakorraline istung toimub 16. septembril k.a kell 14.00 elektrooniliselt.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine.
    Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
 
 

Eelnõud

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu XLVII istungi eelnõud

Istung toimub 25. märtsil k.a kell 15.00 elektroonilises vormis. 
 
Päevakorra kavand:
 
1. Kaasava eelarve osa suurus.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2. Nõusolek lageraieks rohealal.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
Kaasettekandja: keskkonna vanemspetsialist Kersti Juuse.