Info korteriühistutele


Kohtla-Järve linna aadressitähiste eeskiri

MTÜ KORTERIÜHISTUTE JUHTIDE ASSOTSIATSIOON konsulteerib kodanikke korteriühistute tegevust puudutavates küsimustes. Vastuvõtt toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones kab.704 igal esmaspäeval kell 14.00 – 16.00.

Täpsem informatsioon assotsiatsiooni tegevusest aadressil www.asso.ee
 

« Tagasi

Kohtla-Järve Lõuna mikrorajooni hoonete vajumisvaatlused

Kogu Ida-Virumaa piirkond on ulatuslikult läbivad maaalused kaeveõõned, kuid eriti ulatuslikud need on Kohtla-Järve linna territooriumil.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on perioodil 2017-2019 viinud läbi Kohtla-Järve Lõuna mikrorajooni altkaevandatud alade maapinna seisundi uuringuid.

Uuringute tulemused esitati Kohtla-Järve Linnavalitsuse spetsialistidele ning ka Lõuna rajooni korteriühistute juhtkonnale.

Edasiste tegevuste osas tuleb tulevikus jätkata vajumismõõtmiste jälgimist.

Uuringute tulemustega on võimalik tutvuda:

Kohtla-Järve Lõuna mikrorajooni uuringud I
Kohtla-Järve Lõuna mikrorajooni uuringud II

Uurimistöid ja ekspertiise on viinud läbi järgmised eksperdid:

Arenguteenistus