19.07.21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021


Lugupeetud Linnaelanik, tee oma valik! Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.a, hääletamise aeg on 9.00-20.00. Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega seotud üldinfo ja juhendid on kättesaadavad veebilehel www.valimised.ee

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. juuni 2021.a otsusega nr 106 "Kohtla-Järve Linnavolikogu järgmise kooseisu liikmete arvu määramine, 2021. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine" otsustati moodustada linnavolikogu valimiseks Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil üks valimisringkond ning määrata uue volikogu liikmete arvuks 25.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korralduse nr 414 „Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukoha määramine" ja Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 14.juuli 2021.a otsuse nr 1 kohaselt Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab alates 18.08.2021. a kuni 20.09.2021. a  iga tööpäev kell 10.00-11.30 ja 13.00-15.00, väljaarvatud 07.09.2021. a, kui valimiskomisjon töötab kell 10.00-11.30 ja 13.00-18.00 ning alates 21.09.2021. a kuni valitud volikogu liikmete registreerimiseni iga teisipäev kell 10:00-11:30 ja 13:00-15:00 (väljaarvatud seaduses sätestatud kuupäevadel) aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides 208 ja 130.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees