Linnavara


Linnavara valitsemise kord

Linnavaraks on linnale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, jne).

Linnavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud linnavara majandama heaperemehelikult ning tagama linnavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

Linnavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid esimesel korrusel aadressil Keskallee 20, pind  177,9  m2  Järve linnaosas. Ruumide rendile andmise alghind on 3 eur/m2 .

Enampakkumine  toimub 17. veebruaril 2022. a kell 9.00 aadressil  Kohtla-Järve, Keskallee 19, kab.102.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 16. veebruaril  2022 .a kella 16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kabinet 103) järgmised dokumendid:
- avaldus konkursil osalemiseks sooviga,
- firmat või eraisikut tõendav dokument.
- rendile võtmise otstarve,
- hinnapakkumine renditasu suuruse kohta

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Keskallee 20 rent".

Lisainfo telefonil 53 418 199, 33 78507.


Kontakt


Hangete peaspetsialist
Tatjana Orlova
337 8507
tatjana.orlova[a]kjlv.ee

Kokkuleppel
kab 207