Arengu- ja majanduskomisjon


1. Mare Roosileht – esimees
2. Vladimir Tšužas – aseesimees
3. Deniss Veršinin
4. Valeri Korb
5. Jevgeni Saltõkov
6. Jaanek Pahka
7. Sergei Lvov

 
 
Töökava 2023
Töökava 2021
Aruanne oktoober 2022 – september 2023
Aruanne 2022

 

Arengu- ja majanduskomisjoni koosolek 14.09.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 14. septembril kell 15.00 volikogu suures saalis komisjonide ühiskoosolekuna.

 

Päevakord:

1. Lisaeelarve ja selle kohta laekunud muudatusettepanekute arutelu
Ettekandja: finantsteenistuse peaspetsialist Valentina Satsuta
Kaasettekandjad: finantsteenistuse peaspetsialist Katrin Allikvee, arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov, linnapea Virve Linder, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak

 

2. Eelarve strateegia ja selle kohta laekunud muudatusettepanekute arutelu
Ettekandja: finantsteenistuse peaspetsialist Valentina Satsuta
Kaasettekandjad: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov, linnapea Virve Linder, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak

 

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus" muutmine (VOLISe kasutuselevõtuga seonduv)

 

4. Muud küsimused


« Tagasi

Majanduskomisjoni koosolek 17.01.2023

Majanduskomisjoni istung toimub 17.01.2023. a, kell 16.00 linnavalitsuse väikeses saalis.
 
Päevakord:
 

1. Olulisemad probleemid, väljakutsed linna majanduses, käimasolevate projektide, sh Kesklinna põhikooli ehitus, hetkeseis
Ettekandja: majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin
 

2. Konkreetne ülevaade (nimetada meetmed) Euroopa Liidu struktuuritoetuste võimaluste kohta, mis aitavad kaasa Kohtla-Järve linna arengule
Ettekandja: Arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev
 

3. Kohtla-Järve linna plaanid Ida-Virumaa arengustrateegia tegevuskavas (MATA 2023 raames)
Mis on tehtud ja mis on plaanis teha 2023. aastal seoses linnaelanike poolt tehtud ettepanekutega
Ettekandja: Arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev
 

4. Majanduskomisjoni 2023. aasta tööplaani koostamine/kinnitamine
Ettekandja: Mare Roosileht, komisjoni esimees
 

5. Linnavalitsuse poolt linnavolikogule edastatud eelnõude läbivaatamine
 

6. Kohalalgatatud küsimused