« Tagasi

„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas" (Projekt nr 2014-2021.1.06.22-0103)

Kohtla-Järve linn osaleb juhtpartnerina projektis „Kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevused Kohtla-Järve linnas" (Projekt nr 2014-2021.1.06.22-0103).

Projekti kogumaksumus on 360 350,00 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering  on  54 052,50 eurot.

Toetus summas 306 297,50 eurot eraldatakse Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi EMP) Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" vahenditest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 30.04.2024.a

Projekti eesmärk on kliimamuutuste kohanemise ja mõjude leevendamise tegevused on Kohtla-Järve linnas läbi linnaruumi rohepööre ja taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu.

Projekti raames teostatakse neli põhitegevust:

  1. Esimene suur projekti eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Projektis osalevad kokku 9 lasteaeda ja linnavalitsuse hoone. Tänu rakendatud kliimamuutuste leevendamise tegevustele, tekkib linnas ca 10*15kW, ehk 150kW päikesepaneelide park, mis võimaldab oluliselt vähendada elektri tarbimist ja vähendada CO2 heitkoguseid.
  2. Teiseks projekti tegevuse eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse kasutuses olevale maale kogukonnaaedade rajamine keskkonna- ja kliimahariduse eesmärkidel. Projekti tegevusena paigaldatakse Kohtla-Järve linna 14 lasteaedade territooriumile mini-kogukonnaedasid, et lapsed saaksid juba lapsepõlvest aiandust proovida ja olla loodusele lähedam.
  3. Kolmandaks ja väga suureks eesmärgiks on Kohtla-Järve rohepööre. Nimelt on eesmärgiks istutada linnaruumis hekitaime koolide ja lasteaedade vanade piirdeaedade juurde/asemel. Projekti tegevuse tulemusena suureneb linnaruumi elurikkus, ja kasutatakse rohkem looduspõhilisi lahendusi, paraneb inimeste heaolu ning väheneb õhusaaste.
  4. Neljandaks projekti osaks on Kohtla-Järve linnaosade elurikkuse suurendamine. Projekti raames on kavas istutada linnaruumis vähemalt 300 puid. Projekti raames on kavas tellida haljastusprojekti selle ala rohelisemaks muutmiseks. Haljastusprojekt hõlmab linnaruumi alasid, kus oleks mõistlikum rohelist lisada. Seejärel saab istutada vähemalt 300 puid haljastusprojekti alusel. Tegevus parandab linnaruumi õhku ja linnapilti, parandab inimeste elukvaliteeti ja tervist, vähendab õhusaaste ja CO2 heitkoguste arvu Kohtla-Järve linnas.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: anton.makarjev@kjlv.ee.