« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung 04.03.2019

Neljapäeval, 28. veebruaril 2019. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu istungil volitati raamatupidamise seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele.

Muudeti Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine". Vastavalt muudatustele ümberkorraldatavad gümnaasiumid (välja arvatud Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium) lõpetavad alates 1. septembrist 2019. a õppetöö korraldamise gümnaasiumiastmes ja jätkavad oma tegevust põhikoolidena. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium  liidetakse Kohtla-Järve Slaavi Põhikooliga ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium lõpetab alates 1. septembrist 2019. a oma tegevuse.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei