« Tagasi

Eesti keele piirkondliku metoodikakeskuse tegevusest

Kohtla-Järve lasteaias Kirju-Mirju asuv eesti keele piirkondlik metoodikakeskus on tegutsenud juba peaaegu viis aastat. Metoodikakeskusesse saavad pöörduda kõik Ida-Virumaa lasteaiad. Kõige aktiivsemad üritustel osalejad on Kohtla-Järve lasteaedade õpetajad. Keskuse eesmärgiks on pakkuda lasteasutuste eesti keele ja eesti keeles õpetavatele õpetajatele koostöövõimalusi. Keskus korraldab koolitusi, töötubasid, ümarlaudu, samuti  õppekäike teistesse lasteaedadesse, toimub õpetajate nõustamine ning keskusest saab laenutada metoodilist kirjandust ja õppematerjale.
Metoodikakeskuse koordinaator Malle Trummar täpsustab: „Üritused on suunatud erinevatele sihtrühmadele, kelleks on lasteaedade eesti keele õpetajad, keelekümblusõpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad ning eelmisest aastast alates ka pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" õpetajad. Kõige enam on osalejaid koolitustel ja väljasõitudel, sest õpetajatele meeldivad need üritused, kus on  praktilist tegevust ja saab omavahel suheldes kogemusi vahetada ning oma tööks uusi ideid ja mõtteid koguda. Töötubade ja seminaride teemad on valitud ühiselt koos õpetajatega, lähtudes nende soovidest ja vajadustest. Kuulatakse pedagoogide töökogemuslikke ettekandeid ja edulugusid, arutletakse ning püütakse leida lahendusi töös esinevatele probleemidele. Igal aastal saavad lasteaiad juurde uusi õppematerjale, mida jaotatakse vastavalt Sihtasutus Innove jaotuskavale. Toimuvad ka õppepäevad, kus selgitatakse ja näidatakse, kuidas uusi õppematerjale ja mänge saab kasutada. Lasteaedade õpetajad osalevad väga aktiivselt metoodikakeskuse üritustel".

Sotsiaalteenistus