« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung 28.03.2019

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXI istung toimub 28. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord

1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni aseesimees Riina Ivanova.
2. VIRU KEEMIA GRUPP AS omandis oleva kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Kohtla-Järve linna kasuks.
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.

Riina Ivanova,
Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees