« Tagasi

On kuulutatud konkurs „Kohtla-Järve Aasta Isa 2021“

Lugupeetud Kohtla-Järve linna elanikud, on saabunud aeg mõelda ja esitada taotlusi konkursile „Kohtla-Järve Aasta Isa 2021". Aasta Isa aunimetuse konkursile esitatakse isa, kelle laps või lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutseb või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi lapsel või lastel on silmapaistvad saavutused ja tema tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale. Kandidaat peab olema linna elanik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

Igal Kohtla-Järve linna elanikul, Eesti Vabariigis tegutseval organisatsioonil ja asutusel on õigus esitada üks kandidaat Aasta Isa konkursile. Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett, mis on kätte saadav linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee. Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt 5.oktoobriks 2021.a kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu kantselei (kab. 215) Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa. Taotluses tuleb näidata: autasustamiseks esitatava isiku nimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri. Kohtla-Järve Aasta Isa pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.
Aasta Isa aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.

Aasta Isa aunimetus antakse üle Linnavalitsuse poolt korraldatud pidulikul üritusel. Võitjat autasustatakse tänukirja ja nimelise kinkekaardiga, mille väärtus ei ületa 250 eurot. Aunimetuse saanule annavad üle tänukirja ja nimelise kinkekaardi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees ja Kohtla-Järve linnapea või nende asendajad.

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjon