« Tagasi

Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ tänas ja tunnustas kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusasutuste pedagoogidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!" sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatuse ning kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee.

Esile toodi 7 koolieelset lasteasutust, kus programmi rakendatakse asutusepõhiselt ja pikaaegselt - nende hulgas oli ka Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike. Tunnustuse saanud lasteaiad said haridus- ja teadusministri Liina Kersna tänukirja ja meened.

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike rakendab programmi „Kiusamisest vabaks!" alates 2013. aastast.

 

Programmiga „Kiusamisest vabaks!" on liitunud kõik Kohtla-Järve linna lasteaiad ning programmi põhimõtteid rakendatakse õppe- ja kasvatustegevuses kõikides rühmades.

Programm „Kiusamisest vabaks!" ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ning suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas. Programmi või selle põhimõtete kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur.


Sotsiaalteenistus