« Tagasi

Sügiseste lehekottide tasuta äravedu

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab puulehtedega täidetud kottide tasuta
äraveo Ahtme ja Järve linnaosast perioodil 15. oktoobrist kuni 31.
oktoobrini 2021.a.

Lehed peavad olema pandud kottidesse ja paigutatud nähtavasse kohta linna
territooriumile, teede, tänavate ja haljasalade äärtesse, kus neile on
tagatud juurdepääs tehnikaga.

Lehekottidesse on keelatud panna ükskõik milliseid muid jäätmeid peale
puulehtede, sh oksi, ohtlikke jäätmeid, autorehve, olmejäätmeid,
koduelektroonikat ja ehitusprahti.

Juhul, kui lehekottidest avastatakse ükskõik milliseid muid jäätmeid, siis
neid kotte ära ei viida.

 

Ilona Heinsalu

Heakorra peaspetsialist