« Tagasi

Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud projekt sai rahalise toetuse Riigi Tugiteenuste Keskuselt

Kohtla-Järve Linnavalitsus sai RTK-lt  positiivse otsuse „Väikelahendused Kohtla-Järve koolide HEV-õpilastele. Kaasava hariduse pesade loomine" taotluse kohta. Taotlus sai rahuldatud täies mahus ehk seda toetati 214 801,80 euro ulatuses (85% projekti kogumaksumusest).

Meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" raames kirjutasid Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse spetsialistid koostöös koolide meeskondadega projekti, mille eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid. Nende kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult ning saab ka vajalikku tuge ja arendamist. Selleks luuakse  igas koolis  HEV-õpilastele õppe- ja arengukeskkond kaasava hariduse pesade näol. Projekti raames soetatakse koolidele kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajalikku sisustust ja tehnikat (sh IT- vahendid) ning vajalikke õppe- ja abivahendeid ning õppematerjale.

Sotsiaalteenistus