« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. mai 2022. a istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 10. mai 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 16 küsimust, millest neli olid lisaküsimused. Teiste küsimuste hulgas suunati Kohtla-Järve Linnavolikogu istungile otsuse „Kohtla-Järve linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu ning otsustati jaotada toetust korteriühistutele  ja moodustada Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi ajutine komisjon.
 

Linnakantselei