« Tagasi

12.–17. septembrini toimub metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja Toiduamet alustab uuel nädalal Kirde- ja Kagu-Eesti aladel sügist rebaste ja
kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist.

Vaktsineeritava ala laius on 50 kilomeetrit Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetrit Narva
jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-Virumaal Narva jõega piirnevatel aladel ning
jätkatakse Lõuna- ja Kagu-Eestis Pihkva oblasti maismaapiiril ning Peipsi järve lõunapoolsetel
piirialadel.

Vaktsineerimiseks kasutatakse spetsiaalseid metsloomadele mõeldud peibutussöötasid. Tegemist
on kalajahumassist söödaga, kuhu on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin.

Vaktsiinsöötasid külvatakse õhust väikelennukitega. Vaktsiine ei külvata linnade, asulate, teede
ning veekogude kohal. Piisava nähtavuse tagamiseks lendavad väikelennukid madalalt.

Teadmiseks vaktsiinipala leidjale:
* Vaktsiinipala leidmisel tuleb see jätta puutumatult sinna, kust see leiti.
* Kui on oht, et vaktsiinipala võivad leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala ümber
paigutada, kasutades kummikindaid.
* Kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin on sattunud värskele haavale, silma või suhu, tuleb
piirkonda pesta rohke veega (naha puhul ka seebiga) ning pöörduda perearsti poole.
* Vaktsineerimise ajal ning järgneval paaril päeval tuleb koerad ja kassid vaktsineerimisalal
hoida sisehoovides.

Täiendavat infot vaktsineerimise kohta leiab marutaud.ee<https://pta.agri.ee/tarbijale-jaeraisikule/lemmikloomad/marutaud>.