« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu erakorralisel istungil

15.09.2022

Tänasel volikogu erakorralisel istungil ajakohastati sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda (Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 28. novembri 2018.a nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord").

Sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov sõnul on määruse muutmine tingitud sellest, et kehtiv redaktsioon piirab linna elanikke võrdseid võimalusi toetuste saamisel ning Sotsiaalhoolekande keskuse töö reorganiseerimise tagajärjel ei vasta määrus  praegusele olukorrale ja tegelikkusele:

1)      kehtiva määruse sõnastuse kohaselt maksab toetusi linnavalitsuse hallatav asutus. Tõsi, kuni 31.12.2018. a tasus toetusi valitsuse hallatav asutus Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus. Seoses reorganiseerimisega tegeleb sotsiaaltoetuse maksmisega alates 01.01.2019. a aga Kohtla-Järve Linnavalitsus.

2)      selleks, et oleks üheselt arusaadav ja mõistetav, milliste toetuste piirmäärasid kinnitab valitsus korraldusega, on määrust täiendatud punktiga „sissetulekust sõltuvate toetuse ja universaaltoetuste piirmäärad".

3)      kehtiva määruse alusel saab maksta esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse toetust vaid Kohtla-Järve linna üldhariduskooli mineva lapse eest, mis ei ole aga õige nende linnaelanike suhtes, kelle elukoht elanike registri andmetel on Kohtla-Järvel, kuid kelle lapsed lähevad üldhariduskooli mõnes muus omavalitsuses. Tuleb arvestada Kohtla-Järve linna killustatusega ja asjaoluga, et teises omavalitsuses asuv kool on lapse elukohale lähemal, ning samuti isiku vabaduse ja õigusega valida endale ise sobiv üldhariduskool.

Linnaelanikele ettenähtud toetuste osas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra ajakohastamine muutusi ei too.