« Tagasi

Informatsioon pakendijäätmete kogumise võimaluse kohta Kohtla-Järve linnas

Pakendiseaduse § 15 lõike 1 kohaselt korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumist.

Kohtla-Järve linna kõikides linnaosades paiknevad avalikud pakendijäätmete kogumiskonteinerid, mille asukohtadega on võimalik tutvuda  Kohtla-Järve linna veebilehel (https://www.kohtla-jarve.ee/pakendid) keskkond rubriigis.

Selleks, et  pakendijäätmete kogumine oleks aga võimalikult mugav ja tulemuslik on OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO) välja töötanud korteriühistule sobiva pakendijäätmete kogumise teenuse. Korteriühistutel on võimalus sõlmida TVO-ga otse pakendijäätmete kogumise leping, antud juhul ei oleks tegemist avaliku pakendijäätmete kogumispunktiga, vaid korteriühistu isikliku kogumispunktiga. TVO pakub korteriühistutele pakendijäätmete äraveoteenust tasuta, kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid. Korteriühistu kanda jääb vaid pakendikonteineri renditeenus (nt: 600l konteineri rendihind on 3.85€/kuu).

Sorteerimine aitab kaasa vähendada märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite mahtu, mis omakorda vähendab korteriühistu kulutusi olmeprügi äraveol. Kohtla-Järve linnas  on hetke seisuga TVO-ga antud lepingu sõlminud 14 korteriühistut.

Rohkem infot TVO poolt  korteriühistutele pakutava teenuse kohta leiate ettevõtte kodulehelt https://www.tvo.ee/teenused/kortermaja (e-post: teenindusinfo@tvo.ee  ja tel: 5300 0011).

Pakendeid sorteerides hoiad loodust ja säästad raha!