« Tagasi

Kohtla-Järve linn julgustab noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Juba kümnendat korda osaleb Kohtla-Järve linn noortegarantii tugisüsteemi seires, mille raames pakutakse abi mittetöötavatele ja mitteõppivatele 16-26-aastastele noortele.

Noortegarantii tugisüsteem aitab omavalitsustel märgata ja paremini toetada 16–26-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori,  kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Selleks võtavad omavalitsuste sotsiaal- või noorsootöötajad e-kirja või telefoni teel noortega ühendust, et teha kindlaks abivajadus. Koostöö erinevate osapooltega, nagu näiteks töötukassa või erinevad õppeasutused ja noortekeskused, aitab leida noorte muredele parimaid lahendusi, mistõttu on noortegarantii tugisüsteemis eriti oluline koht valdkondade ülesel koostööl.

Meie juurde jõudnud noored on väga erineva taustaga. On neid, kel on endal väga kindel siht ning nad vajavad eesmärgini jõudmiseks vaid suunamist. Samas on ka neid, kes kaaluvad valikuid põhjalikult ning kes vajavad mitmekülgset tuge ja rohkelt mõistmist edasijõudmiseks. Meie suur soov on anda igale noorele edasi sõnum, et keegi ei pea oma mõtetega üksinda jääma.

 

Noortegarantii tugisüsteemi näol on tegemist ühe osaga 2013. aastal alanud noortegarantii Eesti tegevuskavast: toetada 15-29-aastaseid noori nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämisel töö, haridustee jätkamise või praktika pakkumisega.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks" ja Toetuse Andmise Tingimused (TAT) „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

Vaata teavituskampaania videot „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest."

Võta ühendust:
Jelena Solomanjuk, tel 5388 2105, jelena.solomanjuk@kjlv.ee
Laivi Siitan, tel 5887 2427, laivi.siitan@kjlv.ee