« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2022. a istung

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. septembri 2022. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 16 küsimust, millest üks lisaküsimus, üks küsimus võeti päevakorrast maha ja ühe küsimuse arutamine lükati edasi.

Teiste küsimuste hulgas:

* kinnitati koera või kassi mikrokiibiga märgistamise maksumuse osalise hüvitamise toetus kuni 30 eurot looma kohta;
* kinnitati esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus summas 150 eurot;
* otsustati jaotada reservist rahalised vahendid spordiklubile võistlustel osalemiseks;
* kinnitati kaasava eelarve hääletamise tulemused;
* kinnitati munitsipaalomandis oleva maa Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kuu tänaval ühiskanalisatsioonitorustike laiendamise projekteerimistingimused;
* kinnitati Ahtme kunstide kooli koosseis.