« Tagasi

Korteriühistute esindajate õppereis Tallinna

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas 17.11.2022 projekti „Keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine tahkete jäätmete käitlemiseks munitsipaalasutustes/ Approach2Waste" raames Kohtla-Järve linna korteriühistute juhtidele ja liikmetele õppereisi Tallinna. Õppereisi raames said osalejad ekspertidelt teavet jäätmete liigiti kogumise reeglite kohta, kommunaalkulude vähendamise võimalustest jäätmete sorteerimise juurutamise kaudu, nägid, kuidas toimub sorteeritud jäätmete töötlemine ning vahendasid kogemusi kortermajades jäätmete sorteerimisel ja liigiti kogumisel.

Õppepäeva esimene kohtumine toimus Neeme külas, Jõelähtme vallas OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (edaspidi TVO) spetsialisti Maija Sulsiga. Maija rääkis, et ligi 60% segaolmejäätmetest moodustavad pakendid. TVO pakub korteriühistutele tasuta pakendijäätmete äravedu, kui korteriühistu liikmed hakkavad pakendeid koguma ja sorteerima. Korteriühistud maksavad ainult konteinerite renti eest (näide: 600l konteineri rent 3,85€ kuus). Pakendi sorteerimine aitab oluliselt vähendada olmejäätmete mahtu, mis omakorda vähendab korteriühistute kulutusi jäätmete väljaveoks.

Õppepäeva teiseks sihtpunktiks oli Pärnamäe jäätmejaama külastus. Õppereisi osalejad nägid, kuidas langenud lehed pärast mitme töötlemise etapi läbimist kompostiks muutuvad. Tuleb märkida, et paljudes EL riikides on kompostimisprotsess sisse seatud tööstuslikus mastaabis. See võimaldab oluliselt vähendada prügilas hoitavate jäätmete kogust. Samuti valmiskomposti müügiga saab korraliku raha teenida, müües seda linna muruplatside ja lillepeenarde korrastamiseks. Kuid kompostimiseks on vaja korraldada orgaaniliste jäätmete liigiti kogumine ja nende toimetamine kompostimisjaama. Lisaks komposti tootmisele võtab Pärnamäe jäätmejaam piiramatus koguses vastu paberit ja pappi, pakendeid, toiduõli ja -rasva, vanametalli, elektroonika- ja elektriseadmeid, kasutuskõlblikku mööblit. Osalejad olid üllatunud, et 10-15 minutit enne jaama avamist rivistus selle väravate ette järjekord tallinlastest autosid, kes soovisid prügi jaamale üle anda.

Reisi lõpp-punktiks oli kohtumine Eesti Pakendiringlus OÜ esindajatega. Õppepäeva osalejad said teada, millised tooted on valmistatud taaskasutatud materjalidest ning said oma silmadega näha, kuidas sorteeritud pakendid taaskasutusse suunamiseks ette valmistatakse.
Peale teoreetiliste teadmiste omandamist said õppereisi osalejad omavahel ka praktilisi kogemusi vahetada. Üks osalejatest Jelena, kes on ühe Kohtla-Järve kortermaja korteriühistu esimees, rääkis, et tema majas on juba mitu aastat kasutatud pakendikonteinerit ning kordagi pole olnud olukorda, kus pakendite kogumise reeglid rikuti.

Maailmapanga andmetel tekib meie planeedil igal aastal üle 2 miljardi tonni tahkeid olmejäätmeid. Aastaks 2050 peaks jäätmete hulk planeedil kasvama 70%. Kui me ei hakka täna jäätmeid sorteerima ja taaskasutama, siis paarikümne aasta pärast muutub meie planeet üheks suureks prügimäeks. Igaüks meist suudab katastroofi ära hoida väikeste sammudega (nt sorteerida prügi).

Kohtla-Järve Linnavalitsus tänab kõiki osalejaid, kes meeleolukast päevast said osa võtta!

Õppereis toimus projekti raames "Keskkonnasõbralike lahenduste rakendamine tahkete jäätmete käitlemiseks munitsipaalasutustes/ Approach2Waste" raames. Projekti Approach2Waste kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 vahenditest.

Kasulik informatsioon: https://www.kohtla-jarve.ee/prugi-sorteerimine