« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung 24.11.2022

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.11.2022 istungil võtsid osa kõik 25 volikogu saadikut, kellest kaks elektroonselt. Üks küsimus oli menetleja poolt päevakorrast tagasi võetud. Hääletamine toimus ainult ühes päevakorrapunktis. Kuues päevakorrapunktis kuulati volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste aruandeid tehtud tööst.


Päevakorras:

 1. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimiseks volituste andmine
  Ettekandja: sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov
  Menetleja poolt päevakorrast tagasi võetud.
   
 2. Nõusolek raietöödeks rohealal
  Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova, kaasettekandja keskkonnapeaspetsialist Kersti Juuse
  Erametsa omanik esitas 17. oktoobril 2022. a Kohtla-Järve Linnavalitsusele taotluse metsa raie teostamiseks Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas, Rajasoo mets 3 ja Rajasoo mets 4 kinnistutel.
  Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsuse nr 168 "Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu kehtestamine" kohaselt on Rajasoo mets 3 ja Rajasoo mets 4 kinnistud määratud rohealaks. Metsaseaduse kohaselt planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvavat metsa ei tohi raiuda kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse otsustab seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimusi kohaliku omavalitsuse volikogu.
  Kuna linnavolikogu saadikud selle punkti arutelu käigus esitatud küsimustele vastust ei saanud, saadeti selle punkti arutelu 20 poolthäälega teisele lugemisele.
   
 3. Eelarvekomisjoni aruanne
  Ettekandja: eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
   
 4. Noorsoo-ja spordikomisjoni aruanne
  Ettekandja: noorsoo- ja spordikomisjoni esimees Sergei Lopin
   
 5. Hariduse-ja kultuurikomisjoni aruanne
  Ettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Svetlana Vladimirova
   
 6. Sotsiaalkomisjoni aruanne
  Ettekandja: sotsiaalkomisjoni aseesimees Jelena Mutonen
   
 7. Revisjonikomisjoni aruanne
  Ettekandja: revisjonikomisjoni aseesimees Jevgeni Saltõkov
   
 8. Majanduskomisjoni aruanne
  Ettekandja: majanduskomisjoni aseesimees Jaanek Pahka

Istung on järelvaadatav YouTube'is: https://www.youtube.com/watch?v=FMuzIc-sZsg