« Tagasi

Kesklinna põhikool pidas sarikapidu

Täna peeti ehitatava Kesklinna põhikooli hoone juures sarikapidu. Sarikapidu tähistatakse siis, kui hoone ehitus on saavutanud oma kõrgeima punkti, kõik välis- ja rasked ehitustööd on tehtud ning ehitajad saavad alustada sisetöödega. Uue koolihoone kõrgeimaist punktist tulid pärga maha tooma ja Revin Grupp OÜ ehitajaid tänama Kohtla-Järve valitud linnapea Virve Linder, abilinnapead Vitali Borodin ja Evelyn Danilov, Kesklinna põhikooli direktor Julia Kalamajeva ja Linnavolikogu hariduskomisjoni esindajad.

Revin Grupp OÜ juhataja Kristjan Madisson märkis projektimeeskonna ja ehitajate hästi operatiivset ja sujuvat tööd. Sarnaselt kooli direktoriga Julia Kalamajeva loodab ta, et kõik eesseisvad ehitustööd püsivad graafikus ning objekt saab õigeks ajaks lõpetatud.

Tulevase koolimaja nurgakivi pandi 14. septembril 2022. Hetkel läheb ehitus plaanipäraselt ja Kesklinna põhikooli õpilased saavad järgmist õppeaastat alustada uue maja seinte vahel.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Revin Grupp OÜ vahel sõlmitud lepingu kohaselt sai lammutatud põhikooli vana hoone aadressil Pärna 20, mille asemele ehitatakse uus. Õppehoone planeerimisel seati eesmärgiks luua õpikeskond, mis toetaks laste nii individuaalset kui ka sotsiaalset arengut. Kaasaegsetele nõuetele vastav hoone võimaldab ka HEV-õpilaste jaoks vajalike tingimuste loomist. Kesklinna Põhikooli uues hoones on tagatud nüüdisaegsed õppetingimused ning arvestatud energiatõhususe normidega.

„Ruubiku kuubiku" nimelise arhitektuurprojekti järgi ehitatav koolihoone mahutab 600 õpilast. 2022/2023 õppeaastal asus Kesklinna Põhikooli ajutises hoones õppima 448 õpilast. Koolis töötab 45 pedagoogi ja 27 töötajat.

Projekti "Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline lammutamine ja uue õppehoone ehitamine" eelarveline kogumaksumus on 5 882 352,94 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 882 352,94 eurot. Projekti eelarvest 5 000 000,00 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fond.