« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. märtsi 2023. a istungi kokkuvõte

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. märtsi 2023. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 5 küsimust.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõule „Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a määruse nr 10 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine" menetleja määramine
Otsustatud ühehäälselt määrata menetlejaks linnasekretär Anna Generalova.

 

2. Projektis osalemise otsustamine
Otsustatud ühehäälselt osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud "Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus 2023" ja „Vaimse tervise teenuse toetuse 2023" taotlusvoorudes ilma omafinantseeringu kohustuseta. Toetusperiood 01.01.2023 - 31.12.2023. Lepinguid ei sõlmita. Toetuste taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna. Toetuste rahuldamisel kantakse toetusraha toetuses määratud linnavalitsuse kontole. Määrata projekti kontaktisikuks sotsiaalteenistuse projektijuht Laivi Siitan.

 

3. Rahaliste vahendite jaotamine noortespordi toetuseks
Kinnitatud ühehäälselt.

 

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a määruse nr 10 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine" läbivaatamine
Otsustatud ühehäälselt suunata määruse eelnõu Linnavolikogu hääletamisele.

 

5. Aadressiobjektil koha-aadressi muutmine Vaikne tänava liikluspinda kehtestamise tõttu
Aadressiandmete korrastamise eesmärgil otsustatud ühehäälselt muuta maaüksuse (katastritunnus 32201:001:0310) koha-aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Pisuhänna tänav L2 koha-aadressiks Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Vaikne tänav.