« Tagasi

Hariduse- ja kultuurikomisjon ootab taotlusi kultuurialase tegevuse toetamiseks

Kohtla-Järve linnas on välja töötatud määrus „Haridus- ja kultuuriprojektidele toetuste andmise, väljamaksmise ja aruande esitamise kord", mis annab võimaluse taotleda rahalist toetust kultuurialastele ja hariduslikele projektidele meie armsas linnas Kohtla-Järvel.

Toetusi saab taotleda erinevatele projektidele, mis edendavad kohalikku kultuuripärandit, toetavad kultuurialaseid tegevusi ning parandavad hariduse kvaliteeti meie linnas. Olenemata sellest, kas olete eraisik, Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing või ettevõte, on teil võimalus saada rahastamist oma ideede elluviimiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt iga aasta 15. veebruariks, 15. maiks, 15. augustiks või 15. oktoobriks arvestusega, et projekti elluviimine algab mitte varem kui üks kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.

Taotlejad peaksid esitama üksikasjaliku kirjelduse oma projektist, sh eesmärgid, tegevused ja eelarve. Taotlused peavad olema esitatud õigeaegselt ning vastama kõigile taotlemise nõuetele.

Projektideks eraldatav maksimaalne toetuse määr on 90% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot. Toetuse saajad peavad esitama aruande toetuse kasutamise kohta koos kirjeldusega kuidas toetus on aidanud kaasa projekti eesmärkide saavutamisele.

Kutsume kõiki huvitatud isikuid esitama oma projekti taotlused Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni e-aadressile volikogu@kjlv.ee või saata postiga aadressile
Kohtla-Järve Linnavolikogu
Hariduse- ja kultuurikomisjon
Keskallee 19, kab 215
30395 Kohtla-Järve

Meie eesmärk on toetada kohalikke algatusi ja edendada meie linna hariduse- ja kultuuritegevust. Kohtla-Järve on tuntud oma hariduse- ja kultuuripärandi poolest ja see on midagi, mille üle peaksime uhked olema. Oleme kindlad, et meie linna elanikud on võimelised looma häid ja edukaid projekte, mis aitavad meie kogukonda veelgi paremini elada.

Kasutage võimalust taotleda rahastamist ning teostada oma ideed ja projekte. Rohkem teavet rahastamise taotlemise kohta leiate aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012023014.

 

Taotluse vorm
Aruande vorm

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjon