« Tagasi

Politsei- ja linnaametnikud arutasid koostöövõimalusi

Linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär pidasid täna töönõupidamise Jõhvi politseijaoskonna juhi Andreas Kliimantiga ning Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnagruppide juhtide Anna Tihhomirova ja Margus Murdsaluga.

Kohtumise põhiteema oli turvalisus. Räägiti mitte ainult füüsilisest turvalisusest linnaruumis, kuid ka iga inimese vaimsest turvatundest. Käsitleti perevägivalla, alkoholi ja narkootikumide  kättesaadavuse ja kuritarvitamise (sealhulgas alaealiste seas) teemasid ning sellega seotud õigusrikkumisi - agressiooni, füüsilist vägivalda, korrarikkumisi, vandalismi jms. Politseinikud koos linnaametnikega määratlesid koostöövõimalused selliste rikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks.

Andreas Kliimant tõstatas ka munitsipaalse korrakaitseteenistuse loomise ning oli meeldivalt üllatunud, kui sai teada, et Kohtla-Järve ja Jõhvi vahel käivad juba läbirääkimised ühise korrakaitseteenistuse loomise üle, mis plaani järgi hakkab jälgima korda ja fikseerima rikkumisi mõlema kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Politsei esindajaid huvitas ka see, kas linnal on plaanis suvel tänavavalgustus uuesti välja lülitada. Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškovi vastus oli ühemõtteline – ei.

Foto vasakult: haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak, Jõhvi piirkonnagrupi juht Margus Murdsalu, Kohtla-Järve piirkonnagrupi juht Anna Tihhomirova, linnapea Virve Linder, Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant, linnasekretär Anna Generalova ning arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov