« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub võimalust müüa oma toodangut Toome pst 7a turuplatsil asuvates müügikioskides

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub projekti "Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine" raames kohalikele käsitöötegijatele ja kohaliku toodangu tootjatele võimalust müüa oma toodangut Toome pst 7a turuplatsil asuvates müügikioskides.

Müügikioski tasuta kasutamiseks saamiseks tuleb kirjutada avaldus (avalduse plank on lisatud) ja tuua see aadressile Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve, saata aadressile Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 või saata e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee. Avalduse esitamiseks võib täita elektroonilise vormi. Lepingud müügikioski tasuta kasutamiseks sõlmitakse kümne esimesena avalduse esitanud soovijatega.

Müügikiosk antakse tasuta kasutamiseks järgmistel tingimustel:

1. Müügikioski tasuta kasutamise lepingu kehtivuse periood: alates lepingu allkirjastamist kuni  31. juulini 2023. a.

2. Müügikioski kasutamise eesmärk on müüa Eestis kasvatatud ja töödeldud tooted ning Eestis valmistatud käsitöö. Muude kaupade müük on rangelt keelatud.

3. Müügikioski  lahtiolekuaeg on vähemalt 3 päeva nädalas, sh reedel, laupäeval, pühapäeval ja riigipühadel ning vähemalt 4 tundi päevas. Kasutaja kohustub Kohtla-Järve linnavalitsuse avalduse alusel töötama ka linna-, spordi- ja pidulike sündmuste ajal.

4. Müügikioski hooldus ja remont toimub kasutaja kulul. Remonditööde kulusid kasutajale lepingu kehtivuse ajal ega pärast lepingu lõppemist ei hüvitata.

5. Kasutaja tasub kommunaal- ja muud müügikioski kasutamisega kaasnevad kulud, sh elektriarvestite näitude järgi. Tasumine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

6. Kulude hilinemisel tasub kasutaja iga viivise päeva eest tasumata summast 0,1% päevas.

7. Kasutaja kohustub müügikioski ümbruse territooriumi korras hoidma omal jõul ja omal kulul. Olmejäätmete äraveo teostab kasutaja iseseisvalt ja omal kulul.

8. Müügikioskis mistahes muudatusi - näiteks remonti või haljastustööd - saab kasutaja teha ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, milles on muuhulgas sätestatud selliste tööde maht ja tingimused.

9. Kasutaja kohustub kasutama müügikioski hoolsalt ning järgima tuleohutusalaseid õigusakte ja muid riigiasutuste ja Kohtla-Järve linna poolt kehtestatud nõudeid.

10. Kasutajal, kellega sõlmitakse müügikioski tasuta kasutamise leping, ei ole õigust müügikioski kasutusõigust teisele isikule üle anda.

11. Kasutajaks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

Müügikioskite fotod https://photos.app.goo.gl/wJK6zfCPFtenRq8R7

 

Täiendav informatsioon: Tatjana Amerhanova, linnaarengu vanemspetsialist, tel. 58664868, e-post tatjana.amerhanova@kjlv.ee,

Projekti „Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine" (FarmerCraft ER45) kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm Euroopa naabrusinstrumendi vahenditest.