« Tagasi

Kutse Linnavolikogu korralisele istungile 23.11.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimub 23. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis, kasutades kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS.
 
Otseülekannet on võimalik jälgida YouTube-is.
 

Päevakorra kavand:

1. Kohtla-Järve linna 2023. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: linnapea Virve Linder
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev
 

2. Kohtla-Järve linna haridusstrateegia 2023–2035 vastuvõtmine

Ettekandja: haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe
Kaasettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni aseesimees Mare Roosileht
 

3. Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu tegevuse lõpetamine

Ettekandja: haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe
Kaasettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni aseesimees Mare Roosileht
 

4. Kohtla-Järve Lasteaia Tuvike tegevuse lõpetamine

Ettekandja: haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe
Kaasettekandja: hariduse- ja kultuurikomisjoni aseesimees Mare Roosileht
 

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022. a määruse nr 7 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord" muutmine

Ettekandja: haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe
 

6. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Puru haljasala P4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht
 

7. Kinnisasja Torujõe 5a omandamine

Ettekandja: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht
 

8. Kinnisasja Aretaja vkt 48 võõrandamine

Ettekandja: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht
 

9. Kinnisasja Tuule tn 12b võõrandamine

Ettekandja: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht