« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus VÕTAB TÖÖLE FINANTSTEENISTUSSE RAAMATUPIDAJA

Kohtla-Järve Linnavalitsus

VÕTAB TÖÖLE

FINANTSTEENISTUSSE RAAMATUPIDAJA

kelle põhiülesandeks on raamatupidamisarvestuse teostamine kultuuriasutuste osas.

Tööle on võimalik asuda september 2019. a.

Raamatupidaja peamisteks tööülesanneteks on:

 • deebitoridega ja kreeditoridega teostatavate arvelduste pidamine esitatud arvete kontroll, viseerimine, sisestamine programmi ja ülekannete teostamine, väljatrükkide teostamine, saldode võrdlemine;
 • öötasudelt kinnipeetud maksete ülekandmine;
 • pangaväljavõtete tegemine pankadest;
 • eelarve vahendite tellimine;
 • õppelaenude arvestus ja ülekandmine;
 • eelarveväliste vahendite arvestus projektide osas;
 • piletite müügipunktidega arvelduste teostamine nende müügi osas;
 • arvelduste teostamine õppetasude osas, huvikoolide lõikes, arvete sisestamine  raamatupidamisprogrammi ja väljatrükkide teostamine;
 • toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt loetelule.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • erialane haridus;
 • varasem töökogemus raamatupidajana vähemalt kaks aastat;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus ja nõutav raamatupidamisprogrammis PMen töötamise oskus;
 • eesti keele oskus B2-tasemel.

Raamatupidajana töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, usaldusväärne, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Raamatupidaja", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 01. august 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309