« Tagasi

XXII заседание Кохтла-Ярвеского Городского собрания 25 апреля 2019 года в 15.00

Заседание состоится 25 апреля 2019 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Osaühingus JÄRVE BIOPUHASTUS Lüganuse vallale kuuluvast osast osa omandamine.
2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
3. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi nimetuste muutmine.
4. Kohtla-Järve linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
5. Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri põhimäärus.
6. Ühisomandist loobumine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.
8. Eelarvekomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.

Риина Иванова,
председатель Городского собрания Кохтла-Ярве