Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

« Tagasi

144. Hanketeade 03.09.2018. a Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas

Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas
 
Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping  energiasäästu planeerimiseks  Kohtla-Järve linna Järve linnaosas hankedokumentidega ja tehnilise kirjeldusega (vt lisad) vastavuses.