10.11.20

Terviseamet, Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet on ette valmistanud juhised, millest palume lähtuda teenuse osutamisel.

Terviseameti kodulehelt on leitav alati ajakohane materjal:

https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid#hooldekodud