Ametlike kohanimede määramine


Kohtla-Järvel kehtib määrus "Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord", mis on kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 alusel. „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord" § 5 järgi avalikustab pädev teenistuja kohanime määramise eelnõu Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kohtla-Järve Linnavalitsus, et kavatseb kehtestada aadressiandmete korrastamise eesmärgil Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas liikluspinna Ahtme põik (skeem lisatud). Tulevikus on plaanis külgnevad maaüksused adresseerida uue liikluspinna nimetuse järgi.

Eelnõu kohta on võimalik teha kirjalikke põhjendatud ettepanekuid kuni 24. aprillini 2020. a. Ettepanekud saata linnavalitsuse aadressil: 30395, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn või e-posti kaudu: linnavalitsus@kjlv.ee; alexandra.muttanen@kjlv.ee

Lisa 1: Korralduse eelnõu
Lisa 2: Korralduse eelnõu lisa

Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707