Ametlike kohanimede määramine


Kohtla-Järvel kehtib määrus "Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord", mis on kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 alusel. „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord" § 5 järgi avalikustab pädev teenistuja kohanime määramise eelnõu Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Kohanime muutmise ning Asfaldi tänava määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kohtla-Järve Linnavalitsus, et kavatseb aadressiandmete korrastamise eesmärgil Kohtla-Järve linnas Ahtme ning Järve linnaosas teha vähetähtsad muudatused olemasolevatel teede ruumikujudel ning kehtestada uue liikluspinna Asfaldi tänav (skeem lisatud). Tulevikus on plaanis külgnevad maaüksused adresseerida uue liikluspinna nimetuse järgi.

Eelnõu kohta on võimalik teha kirjalikke põhjendatud ettepanekuid kuni 19. detsembrini 2020. a. Ettepanekud saata linnavalitsuse aadressil: 30395, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn või e-posti kaudu: linnavalitsus@kjlv.eealeksandra.ross@kjlv.ee

 


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707