Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Liikluspindade kohanimede ning ruumikujude määramine

Uus-Tehase tänav. Pildilt me näeme, et olid moodustatud uued krundid ning nende vahel uued teed. Segaduste vältimiseks tuleb määrata mitu uut erinevat liikluspinda. Kuna sellel tööstusalal on heledad tulevikuplaanid, siis pakume uuteks nimetuseks – Edu tänav, Tuleviku tänav ja Arenduse tänav. Samuti tuleb korrastada Uus-Tehase tänava numeratsioon. Pärast liikluspindade kohanimede määramist tuleb aadresseerida äärsed hooned ja maaüksused uute liikluspindade järgi.

 

  1. Eelnõu Uus-Tehase.docx
  2.  Lisa Uus-Tehase.docx
  3. Asendiplaan.png

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 13. juunini 2022. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707