Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Liikluspinna Kiige tänav ruumikuju muutmine ning nimeta liikluspinnale kohanime määramine

Kiige tänava algus (umbes 425 m) on kinni kasvanud ning ei ole järjest läbitav. Kiige tänava lõpus asub nimeta liikluspind, mis mängib rolli aadresside määramisel.

  1. Kiige tänav Eelnõu.docx
  2. Kiige tänav LISA1.docx
  3. Kiige põik LISA2.docx

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 30. jaanuarini 2022. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
5384 2549
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707