Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Liikluspinna Sutermaa tänav ruumikuju muutmine

Sutermaa tn 14 on ainult üks maaüksus, mis on adresseeritud Sutermaa tänava järgi. Asendiplaanilt näeme, et juurdepääs selle tänavast aadressiobjektidele puudub. Sama probleem ka maaüksusel aadressiga Uus-Tehase tn 12.

Pakkume muuta Sutermaa tänava ruumikuju (asukoht). Sellega võib Sutermaa tn 14 samaks jääda, Uus-Tehase  tn 12-le sobib sel juhul Sutermaa tn 13.

1.      Sutermaa tänav Eelnõu.docx

2.      Teade asendiplaan.docx

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 11. juunini 2021. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707