Ametlike kohanimede määramine


Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. aprilli 2021. a määrusele nr 87 „Kohanime määramise kord" § 2 avalikustab linnavalitsuse pädev teenistuja kohanime määramise korralduse eelnõu linna veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

« Tagasi

Liikluspinna Vaheküla tänav kehtetuks tunnistamine

Kohtla-Järvel on liikluspind nimega Vaheküla tänav, kuid ei oma adresseerimisel see tänav mingit rolli. Aadressiandmete süsteemis on kaks maaüksust adresseeritud selle liikluspinna järgi: Vaheküla tn 1 ja Vaheküla tn 2. Aadressiandmete süsteemi § 15 lõike 4 regulatsiooni kohaselt peab koha-aadressi määrama selle liikluspinna järgi, mille kaudu on juurdepääs aadressiobjektile. Juurdepääs selle tänavast aadressiobjektidele puudub. Oleks mõistlik tunnistada kehtetuks Vaheküla tänav ning umbernimetada maaüksused järgmiselt Vaheküla haljasala P1 ning Vaheküla haljasala P2.

  1. Eelnõu Vaheküla tänav.docx
  2. Asendiplaan

Eelnõu kohta on võimalus esitada kirjalikke põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid kuni 7. juunini 2021. a. aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30322 Ida-Viru maakond või e-posti teel: linnavalitsus@kjlv.ee või aleksandra.ross@kjlv.ee


Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707