27.06.23

Kriisideks valmisolek

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisi puhkedes on omavalitsus ja riik sellest teadlik ja jõuab kõigi abivajajateni esimesel võimalusel. Kuid kriis oma olemuses tähendabki just seda, et abivajajaid on väga palju ning mõni perekond peab suutma ise hakkama saada kuni ühe nädala. Selleks peab neil olema läbi mõeldud, kuskohast nad selle nädala jooksul saavad süüa, juua ja peavarju. Kui Eesti elanikud on sellisteks olukordadeks valmis, siis õnnetusjuhtumid ei pruugigi võtta kriisi mõõtu.

 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

 

   

 

Lae alla rakendus OLE VALMIS, mis aitab hädaolukorraks valmistuda ning töötab ka ilma interneti ühenduseta.

 

Hädaolukorraks valmisoleku juhendid

 

Elutähtsad teenused

 

Tähtsad telefoninumbrid