« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 projektist

Projektiga on ette nähtud Tallinn-Narva mnt ristmikust riigitee ning edasi Oru linnaosas Briketi tänava ulatuses oleva tee rekonstrueerimine.

Oru linnaosa – riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 on Briketi tänav.

Projekti tellija on Transpordiamet ja koostaja on Roadplan OÜ.

Projektiga on lahendatud Oru linnaosas Kase tänava ja riigitee ristmik, projekteeritud on Kesk tänava ja 13138 Lagedi-Oru tee ristmiku lahendus ja tehtud peatee suuna muutmine. Nihutatud on Briketi tänava mahasõit teemaa-alale. Projekteeritud on „Oru kauplus" bussipeatuse tagune jalgtee ning ülekäigud ja lahendatud teiste jalgteedega ühendused.

Arengu- ja majandusteenistus