« Tagasi

Projekt 2014-2020.9.02.18-0013 - Ahtme keskuse väljaarendamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Ahtme keskuse väljaarendamine" taotlust. 

Projekti eelarveline kogumaksumus on  2 100 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on  1 165 000 eurot. Projekti eelarvest 935 000 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.05.2020 - 31.08.2023. a.

Projekti eesmärgiks on jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parandamine ning avaliku linnaruumi ümber kujundamine säästvaid liikumisviise eelistavaks atraktiivseks linnaruumiks. Selleks rajatakse Ahtme linnaosas 5,8 km pikkune kergliiklusteede võrgustik, sh lõik Jõhvi valla piirini ühendamaks rajatavaid kergliiklusteid linnapiirkonna võrgustikku ning korrastatakse väljakud ja rohealad.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .