Projekt EU50327 - Ahtme mnt kergliiklustee rajamine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Ahtme mnt kergliiklustee rajamine" taotluse.

Projekti kogumaksumus on 239 169,60 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 35 875,44 eurot. Projekti eelarvest 203 294,16 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav linnaliste piirkondade arendamise meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 23.01.- 30.11.2017. a.

Projekti eesmärgiks on 1,3 km pikkuse kergliiklustee ehitamine, mille tulemusena ühendatakse Ahtme linnaosa asumid kergliiklustee võrgustikuga.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee