« Tagasi

Projekt 2014-2020.9.02.18-0009 - Metsapargi kergliiklussõlme arendamine

Alates 01.09.2018. a projekti menetlemisega tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Metsapargi kergliiklussõlme arendamine" taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 623 529,42 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 93 529,42 eurot. Projekti eelarvest 530 000 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 30.01.2018- 30.11.2019. a.

Projekti eesmärk on jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parendamine kergliiklusvõrgustiku väljaarendamise kaudu. Projektiga rajatakse Metsapargi liikuvuse sõlmalale kergliiklusteede võrgustik - asfaltteed jalgratastega ja rulluiskudega sõitmiseks, jalutamiseks ja tervisejooksuks.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee.