« Tagasi

Projekt 2014-2020.5.04.17-0222 - Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)

Alates 01.09.2018. a projekti menetlemisega tegeleb Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)" taotlust. 

Projekti kogumaksumus on 1 599 999,70 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 239 999,96 eurot. Projekti eelarvest 1 359 999,74 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.09.2017- 31.10.2018. a.

Projekti eesmärgiks on Järve tööstuspargi  juurdepääsutee Ehitajate tänava rekonstrueerimine 1,6 km lõigul, Ehitajate tn ja Järveküla tee ristmiku ümberehitamine, kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamine.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee.