« Tagasi

Projekt Kliima.2.01.20-0105 Kohtla-Järve lasteaia Tareke energiatõhususe tõstmine

Koht-Järve linn osaleb juhtpartnerina projektis „Kohtla-Järve lasteaia Tareke energiatõhususe tõstmine". Projekti kogumaksumus on 900 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering  on   279 000 eurot. Toetus summas 621 000 eurot eraldatakse meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. august 2020. a – 31. detsember 2022. a.

Projekti eesmärk on lasteaia Tareke hoone energiatõhususe parandamine ja ülalpidamiskulude vähendamine. Energiaauditi ettepanekutega vastavuses toimub lasteaia hoone energeetiline saneerimine, mille peamised tööd on fassaadi, katuse ja sokli soojustamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.