« Tagasi

Projekt Kliima.2.01.21-0222 Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike energiatõhususe tõstmine

Projekti „Kohtla-Järve lasteaia Tareke energiatõhususe tõstmine" kogumaksumus on 900 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse kohustuslik omafinantseering on  270 000 eurot. Toetus summas 630 000 eurot eraldatakse meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2021. a – 31. detsember 2023. a.

Projekti eesmärk on lasteaia Punamütsike hoone energiatõhususe parandamine ja ülalpidamiskulude vähendamine. Energiaauditi ettepanekutega vastavuses toimub lasteaia hoone energeetiline saneerimine, mille peamised tööd on fassaadi, katuse ja sokli soojustamine, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamine.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.