« Tagasi

Projekt Kliima.2.01.21-0247 Spordibaasi liginullenergiahoone ehitamine

Projekti „Spordibaasi liginullenergiahoone ehitamine" kogumaksumus on1 650 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse kohustuslik omafinantseering on  495 000 eurot. Toetus summas 1 155 000 eurot eraldatakse meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2021. a – 31. detsember 2023. a.

Projekti eesmärk on kohaliku omavalitsuse ülalpidamisel suure energiakuluga hoonete mahu vähendamine, asendades need liginullenergia hoonetega. Projektiga rajatakse spordibaasi liginullenergia hoone sportlaste majutamiseks, mille tulemusena vähenevad spordirajatiste ülalpidamiskulud, võetakse kasutusele taastuvenergia ning tagatakse spordibaaside ülalpidamise avaliku teenuse terviklahendus.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.