« Tagasi

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab osaleda kuni 40 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Kohtla-Järve Linnavalitsuse juhtumikorraldajaga: Natalia Kallas, tel: +372 5386 1183 e-post: natalia.kallas@kjlv.ee või koordinaatoriga Kaire Põlgaste, telefon +372 5887 2427, e-post kaire.polgaste@kjlv.ee

Kohtla-Järve Linnavalitsus kaasab oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks sobivad teenusepakkujad.

Jõhvi Haigla SA (Tervisekeskus Corrigo)

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS

Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜ

Pool ja looP OÜ

SA Hea Hoog

EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA

 

Teenuseosutajate poolt osutatavad teenuskomponendid ja hinnad:

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt