« Tagasi

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Abivajajale ja tema perele on teenus (psühholoogiline nõustamine, kogemusnõustamine, füüsilise aktiivsuse toetamine, vaba aja ja huvitegevuse toetamine jne) tasuta!

Sihtrühmaks on alates 16. eluaastast raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Projekt kestab kuni 31.12.2024.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse projektikoordinaatorid on:

Laivi Siitan
koordinaator
tel 5386 1183
laivi.siitan@kjlv.ee
Arina Lipatova
juhtumikorraldaja
tel 5307 6677
arina.lipatova@kjlv.ee

 

Meie koostööpartnerid on:

Jõhvi Haigla SA (Tervisekeskus Corrigo)

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

SA Hea Hoog

EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA

Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜ

Inger Koolitus OÜ

Mustrimurdja OÜ

Allium MTÜ 

Tutvu ISTE projekti teenuste hindadega Kohtla-Järve linnas 2023.-2024. aastal SIIN 
Tutvu ISTE projekti kogemusnõustamise teemadega Kohtla-Järve linnas 2023.-2024. aastal SIIN

Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles SIIT ja vene keeles SIIT.

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamist, KOV korralduse baasil, viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi suuna „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine" meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.