« Tagasi

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekt kestab kuni 31.12.2022.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab osaleda kuni 40 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda ISTE pilootprojekti pakutavate võimalustega, tuleb ühendust võtta projektiga tegelevate allolevate kontaktisikutega:
tel 5386 1183, koordinaator Laivi Siitan, e-mail: laivi.siitan@kjlv.ee
tel 5307 6677, juhtumikorraldaja Arina Lipatova, e-mail: arina.lipatova@kjlv.ee

          

Kohtla-Järve Linnavalitsus kaasab oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks sobivad teenusepakkujad.

Jõhvi Haigla SA (Tervisekeskus Corrigo)

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

SA Hea Hoog

EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö SA

Kersti Võlu Koolituskeskus  OÜ

Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜ

Inger Koolitus OÜ

Mustrimurdja OÜ

Libertas Keskus OÜ

Allium MTÜ 

Teenuseosutajate poolt osutatavad teenuskomponendid ja hinnad

Kogemusnõustamiste teemad ja teenuseosutajad

 

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt