« Tagasi

Pilootprojekt „Noortegarantii tugisüsteem“

Alates 01.03.2021 jätkavad Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Sotsiaalministeerium projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

Aastatel 2018-2020 viidi läbi piloteerimise esimene etapp, kus oli fookuses juhtumikorraldusliku mudeli arendamine läbi juhtumipõhise lähenemise abi soovivate noorte aitamisel tööle või õppima asumisel.

Antud etapis jätkatakse abi soovivate noorte toetamist naasmisel tööturule või haridusellu, selliselt, et nad jääksid hõivatuks ka pärast juhtumikorraldaja poolse toe lõppemist. Samuti täiendatakse juhtumikorralduse mudelit võrgustikupõhise lähenemisega.

Sihtrühmaks on 16-29-aastased noored:

1)       16–26-aastased noored, kes vastavad riiklike andmeregistrite järgi kõigile järgmistele tingimustele:

·     ei õpi;

·     ei tööta;

·     ei ole töötuna arvel;

·     ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;

·     ei saa töötamise toetamise teenust;

·     ei tegele ettevõtlusega;

·     ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;

·     ei kanna vangistust või eelvangistust;

·     ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

2)       mittetöötav ja mitteõppiv 16–29-aastane inimene (edaspidi mitteaktiivsed noored vanuses 16-29), keda ei ole riiklike registrite päringu alusel tuvastatud ja kes pöördub kohaliku omavalitsuse poole eesmärgiga saada abi tööturule liikumiseks või haridustee jätkamiseks.

Projekti juhtumikorraldajaks on Jelena Solomanjuk tel: 5388 2105; 5887 2427; 332 8008  või e-post:  jelena.solomanjuk@kjlv.ee

Projekt kestab kuni 31.10.2023 ja õiguslikud alused on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduse § 151.

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda lisaks Tööelu portaalist: www.tooelu.ee/tugisysteemAlates 01.03.2021 jätkavad Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Sotsiaalministeerium projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine".

Aastatel 2018-2020 viidi läbi piloteerimise esimene etapp, kus oli fookuses juhtumikorraldusliku mudeli arendamine läbi juhtumipõhise lähenemise abi soovivate noorte aitamisel tööle või õppima asumisel.

Antud etapis jätkatakse abi soovivate noorte toetamist naasmisel tööturule või haridusellu, selliselt, et nad jääksid hõivatuks ka pärast juhtumikorraldaja poolse toe lõppemist. Samuti täiendatakse juhtumikorralduse mudelit võrgustikupõhise lähenemisega.

Sihtrühmaks on 16-29-aastased noored:

 1. 16–26-aastased noored, kes vastavad riiklike andmeregistrite järgi kõigile järgmistele tingimustele:
 • ei õpi;
 • ei tööta;
 • ei ole töötuna arvel;
 • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
 • ei saa töötamise toetamise teenust;
 • ei tegele ettevõtlusega;
 • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
 • ei kanna vangistust või eelvangistust;
 • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.
 1. mittetöötav ja mitteõppiv 16–29-aastane inimene (edaspidi mitteaktiivsed noored vanuses 16-29), keda ei ole riiklike registrite päringu alusel tuvastatud ja kes pöördub kohaliku omavalitsuse poole eesmärgiga saada abi tööturule liikumiseks või haridustee jätkamiseks.

Projekti juhtumikorraldajaks on Jelena Solomanjuk tel: 5388 2105; 5887 2427; 332 8008  või e-post: jelena.solomanjuk@kjlv.ee

Projekt kestab kuni 31.10.2023 ja õiguslikud alused on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduse § 151.

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda lisaks Tööelu portaalist: www.tooelu.ee/tugisysteem

Projekt on lõppenud.

Alates 2018. a maikuust osaleb Kohtla-Järve Linnavalitsus Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud noortele suunatud pilootprojektis „Noortegarantii tugisüsteem".

Projekti  eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse tasandil 16.-26.a mitteõppivate ja -töötavate noorte (tagasi)toomist haridusellu ning tööturule selliselt, et nad jääksid hõivatuks ka pärast juhtumikorraldaja poolse toe lõppemist.

Projekt kestab 2 aastat, mille jooksul on eesmärk saada ülevaade sihtgrupist ja põhjustest. Selle ajaga peaks tekkima selgem arusaam, millised on kitsaskohad ennetustöös ja mida saab selles osas parendada, et tulevikus noored rohkem õpingute või töötamisega hõivatud oleksid ning iseseisvalt hõives püsiksid. Samuti peaks selguma, millised meetmed noorte hõivesse aitamisel on tulemuslikumad ning kas ja kuidas annab noortetööd kohalikul tasandil parendada.

Lähemalt saab sihtrühmaga ja vajalike materjalidega tutvuda tööelu portaalis: www.tooelu.ee/tugisysteem.

Kontaktisik: Jelena Solomanjuk tel: 5388 2105; 5887 2427; 332 8008  või e-post: jelena.solomanjuk@kjlv.ee